Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opakovanie vybrané slová- na vytlačenie

18. 2. 2008

 

  1. Vymenuj vybrané slová po b.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  1. Vysvetli rozdiel: biť, byť, dobíjať, dobýjať, bydlo, bidlo...
  2. Povedz utvorené slová od slov byť, bývať, byt, obyčaj.

_____________________________________________

_____________________________________________

  1. Doplň správne písmeno do viet:

 

Včera bol neob_čajný deň. Otec ob_jal chalupu kladivom. Zrazu začali b__ť blesky. Zasiahli niekoľko ob__dlí. Strhla sa búrka. B_striny a b_strinky sa naplnili vodou. Naša obec B__stré bola zaplavená. Zaplavilo aj ob__lie. Ob__vatelia ratovali b__ty, náb__tok aj dob__tok. Kob_la a b__k sa schovali v lese. Usušené b__liny boli mokré. K večeru búrka ustala a voda začala upadať.

  1. Vymenuj vybrané slová po m.

6. Vysvetli rozdiel: my, mi, mýlka, Milka, myška, Miška, mýša, misa, mykať, mihať, mys, mis.

  1. Povedz z akého slova sú utvorené slová: myseľ, mýlka, priemysel, pomyje, mydlina

8. Doplň vhodné písmeno:

 

M__dlom som si um__l ruky. M_delničku som postavil na um__vadlo. M__nule sa m__ m__nul šampón. M__slel som si, že ho kúpi mam__čka. M__ jej doma všetci pomáhame. Ona sa šm__kla v kuchyni, keď sa tu m__hla m__š a priletel hm__z. V hlave sa jej hm__rili zlé m__šlienky.  M__šička vybehla kom__nom a hm__z uletel. Vyžm__kala veci v žm__kačke.

 

  1. Vymenuj vybrané slová po p.

______________________________________________

______________________________________________

10. Vysvetli rozdiel: pýcha, pichá, pysk, pisk.

  1. Povedz niekoľko utvorených slov od slov pyšný,  pýr, pýtať sa.
  2. Doplň vhodné písmeno:

 

Pep__na p__ska pekne na p__šťalke. P__ši sa čistými tónmi. Ľudia sa jej na hru veľa p__tajú. Po p__šťalkách je teraz dop__t. Nap__ som sa malinovky. Nalep__l som p__smeno P. P__tliačiť v lese sa nemôže. Kto tak robí, odp__ka si trest. P__tliaci lovia zver s kop__tami a p__skom. Zadržaný p__tliak sa veľmi p__ri. Teraz ho pri srdci p__chá. Na lúkach rastie p__r.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Super

(Vanesa , 4. 2. 2014 17:23)

Super pomohlo to mojej dcére ďakujem

Re: Super

(Kika, 4. 2. 2014 17:24)

Aj ja ďaujem